Søke jobb som brannkonstabel

Som brannkonstabel inngår du i vår beredskapsstyrke som har som hovedoppgave å være tilstede når uhellet først er ute - for å redde liv og begrense skade på helse, miljø og verdier. Samtidig jobber vi på tvers av avdelinger og fagfelt for å forebygge at brann og ulykker oppstår, og som brannkonstabel vil du også bidra inn i vårt forebyggende arbeid. Vi ønsker et mangfoldig brannvesen, både når det kommer til kjønn, etnisitet, religion, legning og andre forhold - og også når det kommer til tidligere erfaringer og kompetanse. Beredskapsstyrken er en enhet som med samlet kompetanse skal kunne håndtere de hendelser og utfordringer vi er dimensjonert for.

Konkurransen om å få jobb som brannkonstabel i KBR er hard, og vi får mange godt kvalifiserte søkere. Under vil vi informere om rekrutteringsprosessen og hvilke kvalifikasjoner som er gjeldende.

Prosess

 1. Utlysning
 2. Vurdering av CV og søknad
 3. Opptaksdag med ulike tester - mer info her.
 4. Intervju
 5. Referanser

Oppdatert info: Opptaksdag blir avholdt 31.10.2022.

Før du søker
Når du klikker på “søk stilling” i stillingsannonsen blir du sendt videre til jobbsøkersystemet Webcruiter. Her skal du lage en CV, skrive søknadstekst og laste opp vedlegg.
Vi tar ikke i mot søknader per e-post eller post.

Vi mottar veldig mange søknader. For å få oversikt over kvalifiserte søkere, må du svare på flere spørsmål i Webcruiter. Svarer du "ja" på et spørsmål, må du huske å laste opp dokumentasjon som viser at du faktisk har den gitte kvalifikasjonen. Dersom du lar være å laste opp dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) vil ikke kvalifikasjonen du har oppført bli medregnet i vurderingen. Se en komplett oversikt over spørsmålene lengre ned på siden.

For å gjøre det mulig å vurdere alle innkomne søkere er det også viktig at CVen er komplett med nåværende og tidligere arbeidserfaring og formell kompetanse, og at dokumentasjon på disse ligger vedlagt.

Søknadsprosessen er omfattende. Begynn derfor tidlig med å tenke gjennom hva du må ha tilgjengelig i digitalt format før du starter søknadsprossen:

 • Ha all dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) tilgjengelig i digitalt format slik at du kan laste dem opp som vedlegg.
 • Søk i god tid før fristen går ut. Det hender at kandidater ikke rekker søknadsfristen og da dessverre ikke blir vurdert.

Generelle krav til deg som søker
Du må kunne dokumentere følgende ved søknadsfrist:

 • Fullført og bestått videregående utdanning (vitnemål, fagbrev eller svennebrev må legges ved søknaden).
 • Minimum to års arbeidserfaring i 100 prosent stilling (attest(er) må legges ved søknaden. Deltidsarbeid omregnes til fulltid med utgangpunkt i 37,5 t/uke).
 • Førerkort klasse B uavbrutt i minimum to år (sertifikat må legges ved søknaden).

Videre må søkere:

 • Kunne framvise førerkort klasse C og BE ved tiltredelse, eller senest seks måneder etter tiltredelse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha god helse (må dokumenteres med egenerklæring ved søknad, og bestå helseundersøkelser i forbindelse med en eventuell ansettelse)
 • Ha gode fysiske og psykiske forutsetninger for stillingen
 • Bestå tester som gjennomføres på opptaksdag
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha gode holdninger og verdier

Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved eventuell ansettelse.

Vi er spesielt interessert i søkere med:

 • Relevant fagbrev/yrkespraksis
 • Teoretisk eller teknisk utdannelse som kan tilpasses brann- og redningsvesenets arbeids- og ansvarsområder 
 • Brannkonstabelutdannelse
 • Førersertifikat klasse C/CE
 • Redningsdykkersertifikat
 • Sertifikat for maritim Restricted Operator Certificate (ROC)
 • Fritidsbåtskippersertifikat eller sertifikat for større fartøy, samt erfaring som fører av båttypene.
 • Flerkulturell forståelse (språk, kultur, o.l.)

Vi har behov for personer med kompetanse fra flere ulike fagfelt. Beredskapsstyrken vår skal håndtere mange ulike typer hendelser, og en god tverrfaglighet er avgjørende. De løpende kompetansebehovene i avdelingen er avgjørende for hvordan de ulike kompetansene vektlegges i en rekrutteringsprosess.

Personlig egnethet
I stilling som brannkonstabel er personlig egnethet helt avgjørende, og det vil bli betydelig vektlagt i ansettelsesprosessen.
I tillegg til å være fysisk og psykisk skikket til jobben, er mellommenneskelig evner, verdier og holdninger svært viktig. Man skal ha evner som er forenelig med arbeid i både ekstreme situasjoner og rutinearbeid i hverdagen på stasjonen, gode evner knyttet til samarbeid og kommunikasjon, være løsningsorientert og kunne møte innbyggerne på en empatisk og fordomsfri måte.

Det er viktig for oss at alle våre ansatte kan stille seg bak våre verdier og handle på en måte som er forenelig med disse.
Verdiene i KBR er yrkesstolthet, trygghet og tillit, og respekt.

Spørsmål i Webcruiter ved søknad

 1. Jeg har bestått videregående utdanning og legger ved vitnemål eller fagbrev/svennebrev i min søknad.
 2. Jeg har mer enn to års arbeidserfaring i 100% stilling på søkertidspunktet, og legger ved attest(er) på dette. (Skolegang, læretid og førstegangstjeneste regnes ikke som arbeidserfaring).
 3. Jeg har hatt førerkort klasse B uavbrutt i minst to år på søkertidspunktet, og legger ved kopi av sertifikatet i søknaden.
 4. Jeg er fysisk og psykisk skikket til stillingen, og legger ved egenerklæring på helse i søknaden.
 5. Jeg har førerkort klasse BE på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 6. Jeg har førerkort klasse C eller CE på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 7. Jeg har kode 160 på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 8. Jeg har nettbasert kurs i brannvern på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 9. Jeg har redningsdykkersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 10. Jeg har yrkesdykkersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 11. Jeg har et annet dykkersertifikat som ikke er redningsdykker eller yrkesdykker, og legger ved dokumentasjon på dette.
 12. Jeg har båtførersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 13. Jeg har D5L-sertifikat på søkertidspunktet og legger ved dokumentasjon på dette.
 14. Jeg har ROC-sertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 15. Jeg har grunnkurs heltid fra Norges Brannskole, og legger ved dokumentasjon på dette.
 16. Jeg har grunnkurs deltid på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 17. Jeg har 250-timers BRP utdanning gjennom forsvaret på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 18. Jeg har påbegynt grunnkurs heltid eller deltid, og legger ved dokumentasjon på dette.