Informasjon om koronaviruset

Grunnet pågående koronautbrudd innfører vi tiltak for å hindre smittespredning. Tiltakene er gjeldende til ny informasjon kommer.

  • Alle våre brannstasjoner stenges for alle andre enn ansatte
  • Alle kurs og øvelser avlyses
  • Vi gjennomfører ikke tilsyn i institusjoner og reduserer ellers tilsynsaktiviteten til et minimum