Brannforebyggende forum

Kristiansandsregionen brann og redning har ansvaret for å arrangere Brannforebyggende forum 2022. Grunnet pandemien har Brannforebyggende forum blitt utsatt flere ganger og vil etter planen gå av stabelen i september 2022. Mer informasjon om påmelding og program kommer fortløpende. 

Brannforebyggende forum er en faglig konferanse for personer som arbeider med brannforebyggende oppgaver i brann- og redningsvesen, brannrådgivere og myndigheter som er knyttet til fagområdet. Forumet foregår årlig og ansvaret for å arrangere konferansen rullerer mellom ulike brannvesen.