Trafikkulykker

HurtigfrigjøringEn av brannvesenets oppgaver er å yte bistand ved ulike akutte ulykker. Ved trafikk ulykker disponerer KBR ulike typer utstyr for frigjøring av fastklemte personer. Andre oppgaver på et ulykkessted er å sikre skadestedet mot brann og andre omstendigheter som kan intreffe, samt yte hjelp til Politi og helsepersonell.

Det er stasjonert biler med redning og frigjøringsutstyr på følgende stasjoner: Kristiansand, Søgne Vennesla og Lillesand. Disse dekker hele regionen.