Restverdiredning (RVR)

Restverdiredning-tjenesten (RVR) skal begrense skadene når de først har oppstått. Foreksempel etter en brann eller vannskade. En begrensning av skadene kan være oppsamling, utlufting, tildekking, tørking og ellers begrensing av eventuelle korrosjonsskader. Skadene stopper ikke selvom brannen er slukket, vannlekkasjen stengt. Ingen skade er så stor at den ikke kan begrenses. Det er RVR- tjenestens misjon i felt.

RVR tjenesten er et samarbeid mellom forsikring og brannvesen. Hensikten er å gjøre en best mulig jobb for de berørte. Jo tidligere inn med RVR- tjenesten, jo mindre skadeomfang/sekundærskader.