Redningsdykking

Otra Fotograf A Martinsen

 

Redningsdykkertjenesten er plassert på hovedbrannstasjonen i Kristiansand. Ved melding om at noen har forulykket i forbindelse med sjø, vann og vassdrag rykker et lag på minimum 5 mannskaper ut i egen dykkerbil og eller i egen båt. Dette er min. 2 redningsdykkere, 1 dykkeleder og 2 linemenn.

Redningsdykkertjenesten rykker ut på oppdrag både innefor og utenfor KBR sitt distrikt.

 

Ved stasjonene i Søgne og Vennesla er det beredskap på overflatereddning. Det vil si mannskaper som kan operere på is og i overflaten av vannet. Dette er ikke redningsdykkere, så de har ikke mulighet til å dykke ned under vann, men kan ved lokale hendelser være en effektiv innsatsmetode inntil redningsdykkerne er på plass.