Kjemikalieuhell

KBR er innsatsstyrke ved uhell med ulike kjemikalier og gasser innenfor slokkedistriktet. Dette kan være kjemikalier som transporteres langs vei, jernbane eller som lagret i forbindelse med industri etc.

Kjemiklieuhell illustrasjonDet finnes et stort spekter av ulike kjemikalier, med ulik form og faregrad. Det kan være alt fra giftige syrer til petroleumsprodukter.

Den ulike faren disse stoffene representer gjør også at brannmannen må bruke ulikt verneutstyr og verktøy i forhold til hva slags stoff som må håndteres. De farligste stoffene krever at brannmannen utstyres med heltrukkne drakter som både tåler sprut og giftige gasser. Når brannmennene utstyres på denne måten kaller vi dem for kjemikaliedykkere. 

Kjemikaliedykker tjenesten er stasjonert på hovedstasjonen i Kristiansand. På de andre stasjonene (bortsett fra Hægeland og Finsland) finnes mindre typer utstyr for hendelser som ikke krever kjemikaliedykkere.