Brannvern for eldre

Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet gjør at eldre mennesker er særlig utsatt ved brann. Det er stadig flere eldre som bor hjemme og med alderen blir det vanskeligere å oppdage brann og evakuere.

Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

Heldigvis finnes det gode tiltak som reduserer risikoen for brann og alle kan bidra i dette arbeidet, enten du har en nabo, foreldre eller besteforeldre i denne målgruppen.

Som pårørende kan du hjelpe til med å

Installere komfyrvakt

Komfyren er den desidert største årsaken til boligbrann. Det er fort gjort å glemme eller sovne fra en kjele på kokeplaten. Snakk om viktigheten av å være til stede når man lager mat.

Hvilke situasjoner utgjør den største risikoen? Kanskje finnes det alternativer til å bruke komfyren?

Sjekk også om det er installert komfyrvakt. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm. Det hindrer tørrkoking, overoppheting og andre farlige situasjoner som kan føre til brann. Hjelpemiddelsentralene kan installere komfyrvakt gratis for spesielt utsatte personer.

Ta kontakt med kommunen for søknad om komfyrvakt.

Sjekke røykvarsleren

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test at beboerne kan høre varslingen, også fra soverommet.

Husk også å teste røykvarsleren en gang i måneden, og bytt batteri en gang i året. Det finnes ulike hjelpemidler for hørselshemmede.

Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret.

Rengjøre filter i kjøkkenvifta

Komfyren er en brannversting, og det er spesielt alvorlig dersom brannen sprer seg til kjøkkenvifta. Sørg for å rengjøre filteret i vifta med jevne mellomrom slik at ikke fett og smuss øker risikoen for at en komfyrbrann sprer seg. 

Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. 

Ta en prat om rydding og renhold rundt komfyren.

Sjekke elektriske produkter

Elektriske produkter kan være brannfarlige hvis de brukes feil. Hør med beboeren hvilke vaner han eller hun har rundt bruk av elektriske ovner og andre elektriske produkter. Panelovner og stråleovner som dekkes til eller støver ned kan lett ta fyr. Sørg for god avstand til møbler og gardiner.

Apparater som bruker mye strøm, som penelovner og flyttbare oljeovner (over 1000 watt) skal ikke kobles til med skjøteledning. Det kan gi overbelastning på skjøteledningen, som blir for varm og kan starte en brann.

Bruk av vaskemaskin og tørketrommel bør skje når man er våken og tilstede.

Prøveløfte slokkeutstyr

Hva gjør man når man oppdager en brann?

Det kan det være lurt å ha tenkt og snakket igjennom. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannslokkingsapparatet er for tungt, kan det være lurt å ha et brannteppe eller slokkespray i tillegg.

Husk likevel at det viktigste er å redde seg ut i tide.

Rydde i rømningsveiene

Det skal være lett å komme seg ut av boligen ved brann. Hold rømningsveiene frie for hindringer og snakk om hvilke alternative rømningsveier det finnes i boligen, spesielt fra soverommet. Lag en plan for hvordan man skal redde seg ut hvis det begynner å brenne.

Det kan også være lurt å gjennomføre en brannøvelse - øvelse gjør mester, også når det gjelder evakuering.

Unngå åpne flammer

Snakk om farene ved bruk av levende lys, spesielt sammen med andre materialer som lett kan ta fyr. Det finnes flere mer brannsikre alternativer til levende lys, eksempelvis batteridrevne bordlys.

Tilrettelegge for røyking

Glør fra sigarett er utgjør en stor brannrisiko. Hvis noen eldre du kjenner røyker, spør hvor og når de røyker når de er hjemme. Kanskje er det tiltak som kan gjøre brannfaren mindre?

Eksempelvis er det stor forskjell på risikoen ved å røyke utendørs og det å røyke på sengen. Et brannteppe kan også bidra til å redusere risikoen for brannutvikling som følge av røyking.

Last ned sjekkliste

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller er bekymret for brannsikkerheten hos andre, eller send bekymringsmelding til oss