Brannberedskap

HusbrannBeredskap mot branner er kanskje det folk flest forbinder med brannvesenet.

Det er totalt 7 brannstasjoner i KBR sitt slokke distrikt. Stasjonene er plassert, utstyrt og bemannet på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanlyser for det aktuelle området.

Stasjoner