Andre oppdrag

 

KBR kan tilby ulike tjenester utover de lovpålagte tjenester som KBR utfører av forebyggende og beredskapsmessig art.

Tilfeldige hjelpetjenester - GRATIS

 

En betingelse for gratis bistand er:

 

 • Vi har ledig kapasitet
 • Tidsforbruket er mindre enn 1 time fra en forlater stasjonen til retur.
 • Gjelder primært privatpersoner, veldedige organisasjoner og kommunale etater.
 • Tiltaket skal begrenses til "akutt nødhjelp" og begrensning av ytterligere skade.
 • Det gjelder ikke periodiske og tidkrevende oppgaver der det bør gjøres avtaler om godtgjøring.

Eksempler kan være:

 

 • Avstenging av kraner ved lekkasje
 • Festing av flaggliner
 • Andre kortvarige hjelpetiltak i høyden
 

OBS !!  Hvor det inntrufne utvilsomt vil føre til et forsikringsanliggende, vurderes å sende regning i henhold til våre satser fra start.  Regningen sendes i så fall oppdragsgiver/eier.

 

Betalte tjenester:

Det forutsettes innkrevd en rimelig betaling for utstyr og personell benyttet til Bistand/hjelpetiltak generelt (utover gratistjenestene)

 • Bistand ved trafikkuhell o.l.
 • Forurensning (forurensningsinnsats er pålagt med regressmulighet fra skadevolder)
 • Ekstern kursvirksomhet.
 • Flagging.