Brannalarmsentralen

Gammel 110-sentral110-sentralen for Agder politidistrikt er stasjonært i Arendal og er et spleiselag mellom Østre Agder brannvesen IKS, Grimstad brannvesen, KBR, Brannvesenet Sør, Flekkefjord og Setesdalen brannvesen.

Ved henvendelse til 110-sentralen utenom akutte hendelser bruker en tlfnr 37 06 55 50. Dette telefonnummeret brukes eksempelvis ved henvendelse om:

  • Overføringsprøve av brann- og sprinkleralarm
  • Utkobling av brannalarm eller detektorer
  • Bålbrenning
  • Spørsmål om tilknytning og tilkobling av brannalarm

 

Avtaleskjema for alarmtilknytning til 110-sentralen finner du her.