Nye bålregler fra 1. januar 2016

Med de dramatiske gress- og lyngbrannene vi har sett i Norge de siste årene, byr forskriften på nødvendige innstramninger.
Del

 

Aktsomhetskrav. Tidligere hadde bålreglene en bortgjemt plassering. Nå er de løftet frem som forskriftens generelle aktsomhetsregel og står beskrevet i veiledning til om brannforebygging § 3.

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander må forstås vidt. Bruken av engangsgrill, primus, bålpanne, fyrverkeri, brannfarlig avfall, nyttårsraketter og sigarettrøyking vil kunne omfattes.

Hovedregelen:  «Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Her er det en viktig endring fra tidligere. Det gamle uttrykket «på eller i nærheten av skogsmark» er nå erstattet med at forbudet mot å gjøre opp ild gjelder » i eller i nærheten av skog og annen utmark «. Dette dekker langt større områder enn tidligere.

Unntaket - åpenbart ikke brannfarlig. Tradisjonelt har ikke bålet du tenner i fjæresteinen på fisketuren, med robåt eller kajakk om sommeren vært omfattet av bålforbudet. Heller ikke det bålet du fyrer i morenesteinene i utkanten av breen. Forutsatt, selvfølgelig, at bålet for øvrig ikke medfører brannfare. Det er imidlertid viktig å bite seg merke i at den nye formuleringen av unntaksregelen i forskriften § 3 tredje ledd fremhever egenansvaret tydeligere enn før: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps sider.

Del