Kompetansebevis for årlig godkjent livredningsprøve

Kurset er spesielt aktuelt for skole- og barnehageansatte som skal ha tilsyn med barn og unge i forbindelse med vannaktiviteter; for eksempel i båt, i basseng eller ved stranden. Utdanningsdirektoratet setter krav til at alle skal ha godkjent kurs og årlig oppfriskning.
KBR har instruktører med godkjent kompetanse fra Norges Idrettsforbund, i henhold til føringene fra Utdannings-direktoratet. Våre instruktører har dessuten solid erfaring innen brann- og rednings arbeid, og er blant
landets fremste aktører innen redningsdykking.

Kurset gir den enkelte kursdeltaker "Kompetansebevis for godkjent årlig livredningsprøve". Kurset sikrer også at
arbeidsgivers plikter innen internkontroll/kvalitetssikring for området blir ivaretatt.

For mer informasjon viser vi til vår kursbrosjyre: "Svømme og livreddningskurs"

Kontaktperson: Vidar Ekse vidar.ekse@kbr.no, tlf: 404 01 932