Kursoversikt

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og øvelser med mål om å øke kompetansen på brannsikkerhet. N.B. Alle våre eksterne kurs og øvelser er utsatt inntil videre grunnet smittesituasjonen (covid-19)

I tillegg til faste kurs tilbyr vi spesialtilpassede opplegg for din virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan kartlegge deres behov og tilby en best mulig løsning.

Kurs

Kurs for brannansvarlig

Kurset passer for deg som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Du får en innføring i eierens og brukerens plikter innenfor brannforebygging og systematisk sikkerhetsarbeid. Vi går igjennom aktuelle lover og forskrifter, hvilke krav som stilles, både organisatoriske og tekniske tiltak i bygget.

Målgruppe:
Byggeiere, virksomhetsledere, brannvernledere og andre med oppgaver relatert til brannsikkerhet i bygg.

HMS for boligselskap

Dette er et kurs i HMS for boligselskaper med særlig vekt på brannsikkerhet. Internkontrollforskriften forplikter styret til å jobbe systematisk med blant annet brannsikkerhet.

Målgruppe:
Kurset passer for deg som sitter i styret i et borettslag, sameie eller velforening.

Opplæring og øvelser

Vi kan tilby brannvernopplæring og praktiske øvelser for bedrifter Kursene arrangeres for dine ansatte i din virksomhet. Ved å arrangere et kurs i kjente omgivelser vil du få ansatte som vil føle seg tryggere på sin arbeidsplass. Kursets innhold tilpasses din virksomhets behov ut i fra deres risikobilde.

Brannteori
  • Grunnleggende brannvern
  • Alarmsentral og orienteringsplan
  • Virksomhetens branninstruks
  • Plassering av slokkeutstyr
  • Riskovurdering
Evakueringsøvelse
  • Evakuering for personell i helsesektoren

Desse øvelsene kan arrangeres på vårt øvelsesområde på Birkelid (Songdalen) eller en enklere utgave på institusjonen.

Slokkeøvelse
  • Slokking i kar
  • Slokking av liten brann
  • Info om slokkeutstyr
  • Slokking av brann i rullestol/pasient

Ved spørsmål ta kontakt med:

Steinar Skårdal
T: 902 18 379
E-post