Kurs i grunnleggende brannvern

 

Brann kan stoppes effektivt hvis du vet hva du skal gjøre. Våre kurs i brannvern gir deltakerne kunnskap som danner grunnlaget for en forståelse av forebyggende arbeid og sikkerhet på arbeidsplassen. Kursene omfatter normalt én teoretisk del og én praktisk del.

 

Teoridelen består av emner som grunnleggende brannteori og årsaker, bygningsmessig brannvern og slokkemidler, reaksjonsmønstre og opptreden, varslings-rutiner, instrukser og samhandling. Den praktiske delen kan omfatte bruk av brannslukningsutstyr, andre slukke-metoder, øvelser på realistiske situasjoner og evakueringsøvelser - erfaring og kunnskap som kan være avgjørende for utfallet den dagen det virkelig gjelder.

 

Kursene arrangeres normalt som bedrifts-interne kurs. Da kan vi skreddersy kursene slik at innhold og opplegg tilpasses den enkelte arbeidsplass. Fordi de fleste av våre kunder er ''gjengangere'' har vi laget et modulbasert kursopplegg. Slik oppnår vi variasjon både i teoretisk innhold og praktiske øvelser.

 

Kurs består i hovedsak av to deler, en del med teori hvor grunnleggende brannteori blir berørt. Den andre praktiske delen tilpasses hver enkelt kunde, men består som oftest av noe av følgende:

 
  • Evakuering fra rom med eller uten røyk.
  • Praktisk slokking med de vanligste slokkemidlene.
  • Bruk og begrensinger med de vanligste slokkemidlene.
  • Farer forbundet med gass i brann.

Kursene arrangeres i utgangspuktet på brannstasjonen i Kristiansand med en kapasitet på 20 personer pr gjennomføring. 

 

Dersom ønskelig kan kursene arrangeres ved andre lokasjoner der det er egnet undervisningslokale, evakueringsrom og øvelses areale som er egnet for våre demonstrasjoner og øvelser. Vi disponerer egen øvelses bil og har mulighet til å utføre øvelsen ute hos kunden. 

 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller pr telefon slik at vi kan få utarbeidet et pristilbud til dere.

 

Trykk her for kontaktpersoner.