Førstehjelp

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke. Fordi profesjonelt helsepersonell som oftest ikke er i nærheten når ulykken inntreffer, er det livsviktig at flest mulig har kunnskap om eksempelvis hjerte- og lunge-redning. Tidlig innsats med førstehjelp kan være avgjørende for om en person overlever eller ikke.

Kurset omhandler blant annet emner som:

  • vurdering av skader
  • stans av blødninger
  • akutte hjertelidelser
  • tiltak ved stort blodtap
  • hjerte - og lungeredning
  • opptreden ved ulykker
  • sikring av frie luftveier
  • førstehjelp på arbeidsplassen.

Våre førstehjelpskurs gjennomføres normalt som bedriftsinterne kurs. Da skreddersyr vi kursopplegget og det er mulig å belyse emner som er særlig relevante for virksomheten.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Steinar Skårdal
T: 902 18 379
E-post