Båtførerkurs

Hensikten med kurset er å gi deg nødvendig kunnskap for å kunne være fører av fritidsbåt i henhold til Sjøfartsdirektoratets læreplan.

Målgruppen for kurset er alle som vil avlegge eksamen for båtførerprøven, og  personer som ønsker generell kunnskap om båt og ferdsel på sjøen. Man har fritak fra båtførerkurs dersom man er født før 1/1-1980, men vi anbefaler alle å ta kurset (man trenger ikke ta eksamen).

Dette er et tilbud til alle som ønsker, fra privatpersoner, foreninger og bedrifter. Kursene kan arrangeres lokalt (f.eks på arbeidsplassen). Ta kontakt dersom det ønskes spesialtilpasset opplegg.

Ved spørsmål eller påmelding kontakt

Vidar Ekse
T: 
404 01 932
E-post