Undervisningsopplegg for 6. klasse

Brannvesenet setter stor pris på å få kunne besøke regionens barneskoler.

KBR har avsatt en periode på høsten hvor brannvesenet er på besøk hos regionens 6.klasser. På besøket blir grunnleggende brannteori og forebyggende brannvern gjennomgått. I tillegg til dette blir det demonstrert brannteori og brannslokking gjennom forsøk/demonstrasjoner i småskala.

 

KBR har gjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid med det lokale El-tilsyn. I de siste årene har brannvesenet og El-tilsynet kommet på 6.klasse besøk sammen, da vi vet at brann og el-sikkerhet er to viktige temaer som går ”hånd i hånd”. KBR oppfordrer alle skolene til å takke ja til tilbudet som blir sendt ut til alle regionens skoler. Vi ser frem til å kunne dele vår kunnskap og engasjement for en brannsikker hverdag med dere.

 

Om dere lurer på noe i forhold til dette tilbudet er det bare å ta kontakt med KBR's forebyggende avdeling.

 

Tlf KBR sentralbord: 478 14 000

 

Norsk brannvernforening, DSB og Gjensidige har i samarbeid utarbeidet et undervisningsopplegg for småskoletrinnet, mellomtrinnetungdomsskolevideregående skole og for lærere og foreldre