HVEM SVARER PÅ HVA I KBR?

 

   110 SENTRALEN I AGDER

   Melding om brann, ulykker, akutt forurensning: Telefon 110

   Servicetelefon, melding om test av brannalarm etc: Tlf: 370 65 550.

 

   AVTALER OG FAKTURAER VEDRØRENDE ALARMTILKNYTNING

   Merete K. Lønne, e-post: merete.lonne@kbr.no

   Tlf: 915 59 106

 

   KURS, OPPLÆRING OG ØVELSER

   Rune Langbraaten, e-post: rune.langbraaten@kbr.no eller sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

   Tlf: 954 57 769 / 478 14 000

 

   FEIING OG TILSYN I BOLIG

   Henvendelse feiing av pipe, ildsteder og boligtilsyn.

   Sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

   Tlf: 478 14 000

 

   TILSYN MED SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER ( § 13 )

   Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

   Tlf: 982 44 807

 

   BEKYMRINGSMELDINGER OG/ELLER BRANNTEKNISKE SPØRSMÅL

   Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

   Tlf: 982 44 807

 

   ARRANGEMENT

   Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

   Tlf: 982 44 807   FYRVERKERI I FORBINDELSE MED HANDEL OG SALG / PYROTEKNIKK I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER

   John Torgeir Roland, e-post: john.torgeir.roland@kbr.no

   Tlf: 464 45 381

 

   FARLIG STOFF (F.EKS GASS, BENSIN ETC) / SANERING AV OLJETANKER

   Tore B. Dalevoll, e-post: tore.dalevoll@kbr.no

   Tlf: 992 88 570

 

   SPORADISK OVERNATTING

   Stanimir Tosanovic, e-post: stanimir.tosanovic@kbr.no

   Tlf: 476 04 090

 

   BRANNVERNUKA, ÅPEN DAG

   Kristin F. Bentsen, e-post: kristin.foreland.bentsen@kbr.no

   Tlf: 905 855 05

 

   6.KLASSE UNDERVISNING

   Kristin Elisabeth N. Pettersen, e-post: kristin.elisabeth.nass.pettersen@kbr.no

   Tlf: 476 84 724

 

   BESØKE BRANNSTASJONENE

   Kristiansand: Underbrannmester, tlf: 932 53 733

   Birkenes/Lillesand: Stasjonsleder, tlf: 911 01 772

   Søgne: Stasjonsleder, tlf: 476 00 809

   Vennesla: Stasjonsleder, tlf: 982 93 768

 

   UTLEIE AV REDNINGSVESTER ELLER ANNET UTSTYR

   Kristiansand, underbrannmester, tlf: 932 53 733

 

   FLAMMBÆRT

   Kristin Elisabeth N. Pettersen, e-post: kristin.elisabeth.nass.pettersen@kbr.no

   Tlf: 476 84 724

 

   ANDRE HENVENDELSER, ELLER DERSOM IKKE KONTAKT MED OVENSTÅENDE PERSONER

   Sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

   Tlf: 478 14 000