HVEM SVARER PÅ HVA I KBR?

 

110 SENTRALEN I AGDER

Melding om brann, ulykker, akutt forurensning: Telefon 110

Servicetelefon, melding om test av brannalarm etc: Tlf: 370 65 550.

 

AVTALER OG FAKTURAER VEDRØRENDE ALARMTILKNYTNING

Merete K. Lønne, e-post: merete.lonne@kbr.no

Tlf: 478 14 000

 

KURS, OPPLÆRING OG ØVELSER

Rune Langbraaten, e-post: rune.langbraaten@kbr.no eller sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

Tlf: 954 57 769 / 478 14 000

 

FEIING OG TILSYN I BOLIG

Henvendelse feiing av pipe, ildsteder og boligtilsyn.

Sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

Tlf: 478 14 000

 

TILSYN MED SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER ( § 13 )

Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

Tlf: 982 44 807

 

BEKYMRINGSMELDINGER OG/ELLER BRANNTEKNISKE SPØRSMÅL

Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

Tlf: 982 44 807

 

ARRANGEMENT

Avdelingsleder Hans Arne Madsen, e-post: hans.arne.madsen@kbr.no

Tlf: 982 44 807FYRVERKERI I FORBINDELSE MED HANDEL OG SALG / PYROTEKNIKK I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER

John Torgeir Roland, e-post: john.torgeir.roland@kbr.no

Tlf: 464 45 381

 

FARLIG STOFF (FEKS GASS, BENSIN ETC)

Tore B. Dalevoll, e-post: tore.dalevoll@kbr.no

Tlf: 992 88 570

 

SPORADISK OVERNATTING /  SANERING AV OLJETANKER

Stanimir Tosanovic, e-post: stanimir.tosanovic@kbr.no

Tlf: 476 04 090

 

BRANNVERNUKA, ÅPEN DAG

Kristin F. Bentsen, e-post: kristin.foreland.bentsen@kbr.no

Tlf: 905 855 05

 

6.KLASSE UNDERVISNING

Erlend Wessmann, e-post: erlend.wessman@kbr.no

Tlf: 951 59 449

 

BESØKE BRANNSTASJONENE

Kristiansand: Underbrannmester, tlf: 932 53 733

Birkenes/Lillesand: Stasjonsleder, tlf: 911 01 772

Søgne: Stasjonsleder, tlf: 476 00 809

Vennesla: Stasjonsleder, tlf: 982 93 768

 

UTLEIE AV REDNINGSVESTER ELLER ANNET UTSTYR

Kristiansand, underbrannmester, tlf: 932 53 733

 

FLAMMBÆRT

Kristin F. Bentsen, e-post: kristin.foreland.bentsen@kbr.no

Tlf: 905 85 505

 

ANDRE HENVENDELSER, ELLER DERSOM IKKE KONTAKT MED OVENSTÅENDE PERSONER

Sentralbord, e-post: kbr@kbr.no

Tlf: 478 14 000