Sanering av oljetanker

Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.

Oljetanker som ikke er i bruk bør fjernes eller sikres. 
På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres.

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Link til Kristiansand kommunes informasjon om oljetanker

Elektronisk meldeskjema: sanering av oljetanker

Kontaktperson hos brannvesenet er Stanimir Tosanovic,

e-post: stanimir.tosanovic@kbr.no 

Telefon: 476 04 090