Søknad om handelstillatelse med fyrverkeri

For å kunne selge fyrverkeri i klasse II og III må det innhentes tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted, og salgstiden i vår region er i tidsrommet 29. - 31. desember.

Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri må

 • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
 • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
 • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig handelssertifikat fra NBF

"Vi tar i mot og behandler søknader om handelstillatelse mellom 1. januar og 1.mai hvert år"

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema
 • Firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Handelssertifikat for særskilt utpekt person eller kvittering for påmelding til kurs
 • Skisse/tegning som viser plassering av utendørs salgssted og oppbevarings-container, eller; Branntegning for aktuell bygning ved innendørs salgssted og oppbevaringsrom
 • Enkel risikovurdering

Husk å få med alle vedlegg, ufullstendige søknader vil bli returnert. Ved utendørs salgssted og oppbevaringscontainer må det være en skisse/tegning med målsatt plassering av disse i forhold til bygninger, veier, parkerte biler osv. Dersom salget skal foregå over disk innendørs og/eller fyrverkeriet skal lagres i egnet rom i tilknytning til salgsstedet, må det fremlegges branntegning som angir byggets brannmotstand og rømningsveier.

En enkel risikovurderingen i forbindelse med håndteringen av fyrverkeri:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 

Aktuelle bestemmelser vedr. salg og oppbevaring av fyrverkeri finner man i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff samt Veiledning om håndtering av fyrverkeri.

Ved spørsmål ta kontakt med:

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E-post