Registrering av nytt overnattingsobjekt

Registreringsskjema for bygninger som ønsker sporadisk overnatting. Denne registreringen gjelder sporadisk overnatting i bygninger som i utgangs- punktet ikke er beregnet for slik aktivitet.
Samsvarer disse punktene med retningslinjene gitt i "Sporadisk overnatting i bygning..."
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg

Ved spørsmål ta kontakt på:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no