Kurskalender

Kurskalender knapp

Ofte stilte spørsmål


Flere ...

Aktuelt

Generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september

13.04.2018
All utendørs brenning skal meldes til vår nødmeldesentral 110 Agder på tlf. 37 06 55 50. Da unngår vi unødig bekymring og utrykninger. Merk at dette kun er en melding for å informere. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning - den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.

Hyttefolket slurver med røykvarslerne

28.03.2018
I en ny undersøkelse blant hytteeiere oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker røykvarsleren på hytta så ofte som man burde. - Det er skremmende at mer enn en tredjedel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte, sier leder for forebyggende avdeling Hans Arne Madsen.

Nye slukkeposter i den tette verneverdige trehusbebyggelsen

19.01.2017
Fredag den 13.januar ble siste del montert på brannslangepostene som Lillesand kommune har fått tilskudd av Riksantikvaren til å sette ut i de tette verneverdige trehusmiljøene.

Ta "Kjøkkenpraten" med dine eldre foreldre

30.09.2015
Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige "Kjøkkenpraten", en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

Én av tre pårørende frykter brann hos nære eldre

13.05.2015
Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.