Brannsikring av Posebyen

Posebyen i Kristiansand er et trehusmiljø av nasjonal verneverdi. En brann i Posebyen vil kunne få katastrofale følger. I går måtte brannvesenet rykke ut til Posebyen på brann... (Bildet er kun et illustrasjonsbilde)
Del

 

Grunnet at Posebyen er et trehusmiljø av nasjonal verneverdi er det uakseptabelt at flere bygninger blir totalskadet som følge av brann. Her vil vi forklare litt hva brannsikringen går ut på.

Prosjektet startet så smått på tankenivå i 2006. Etterhvert ble det etablert en prosjektgruppe med representanter fra Byantikvaren, brannvesenet, plan- og bygningsetaten og Posebyen Vel. Gruppen utarbeidet så en brannsikringsplan for Posebyen der uakseptabel/akseptabel risiko ble angitt:

- Det vil være aktseptabelt at en bygning blir totalskadet i brann

- Det vil være uakseptabelt at flere bygninger blir totalskadet som følge av brann.

Strategien i brannvernarbeidet med Posebyen er først og fremst å unngå at brann oppstår.  I tillegg må en gjøre byggeier/beboer bedre i stand til å slukke brann i startfasen. Deretter tidlig varsling til brannvesenet og beredskap med rett utstyr og tilstrekkelig slagstyrke.

Utifra strategi lagt til grunn ble en rekke tiltak vurdert som antas å ha størst innvirkning for å unngå storbrann. Tiltakene ble vurdert til å ligge innenfor en økonomisk og praktisk forsvarlig ramme.

Dette er:

- Opplæring av beboere/huseiere i brannforebygging / rett reaksjon ved brann.

- Tidlig varsling av beboere og brannvesen.

- Etablere vanntåkeanlegg på loft i enkelte bygninger.

- Effektiv brannbekjempende utstyr.

- God vannforsyning i gatenett.

Tiltaket med størst betydning er tidlig varsling. Først skal beboere varsles. Deretter skal brannvesenet varsles dersom en ukontrollert situasjon oppstår. Faren for brannspredning mellom enkeltbygg i tidlig fase av en brann er erfaringsmessig meget stor.

Brannalarmering som tiltak

Prosjektgruppen har inngått avtale med Sønnico Installasjon om et brannalarmanlegg som installeres i det enkelte hus i Posebyen. Anlegget er trådløst og gir dermed stor fleksibilitet ved både installering og drift.

Brannalarmanlegget er ment å dekke et minimumsnivå for varsling og vern av bebyggelsen. Den enkelte huseier må selv vurdere behovet for å bygge på med flere detektorer i uthus etc.

En kan sammenligne dette med flere biler som kjører i rekke etter hverandre på glattisen. Det offentlige bidrar med 1/4 av kostnaden for piggdekk, der eier selv må påkoste resten av dekkene, for å unngå (forebygge) at bilene kjører i hverandre bakfra. Samtidig er det eiers ansvar (og kostnad) at sikkerhetsselen tas på for ekstra sikkerhet (at flere detektorer bestilles og knyttes opp mot anlegget).

Den delen av brannalarmanlegget som skal inn i det enkelte hjem, består av tre røykdetektorer som gir alarm direkte til brannvesenet i Kristiansand med angivelse av husadresse. En avstillingsenhet gjør det mulig for beboere å avstille alarmen ved utløsning pga matos, vanndamp og lignende. En av røykdetektorene er utstyrt med lydalarm for varsling i boenheten.

De tre røykdetektorene er valgt ut fra et behov for varsling på alle plan i boligen, samt i den delen av boligen hvor sannsynligheten for brann er størst. Det er spesielt viktig at man får oppdaget brann i trapperommene hvor brannspredningen går fortest.

Økonomien rundt dette er en fordelingsnøkkel mellom huseier og kommunen. Kristiansand kommune dekker mellom annet alle kostnadene knyttet til driften av sentralenheten, linjeleie og tilkoblingsavgift. Infrastrukturen av alarmanlegget er på plass slik at alt ligger til rette for den enkelte huseier å koble seg på eksisterende anlegg.

Sammenlignet med dekningsgraden en har med private alarmer, vil denne infrastrukturen kun være på et minimumsnivå. Det vil derfor være opp til den enkelte eier å koble seg på anlegget og i tillegg komplementere med flere røykdetekorer.

For øyeblikket er det mange boenheter som har valgt å stå utenfor dette anlegget. Brannvesenet håper at flere med tiden ser behovet og kobler seg på.

Gårsdagens hendelse

Rett før kl.18 (15.05.2013) fikk brannvesenet en automatisk brannalarm i Gyldenløves gate. Rett etterpå ga alarmsentralen (110) melding om at det var full fyr i huset. Vi ble møtt av huseier på stedet og vist inn i det aktuelle rommet. Det kom fortsatt røyk ut av ventil og vegg, i tillegg til at et vindu var knekt. Det var ingen gjenværende personer inne i huset.

Rommet og tilhørende gang fikk store sot og røykskader. Brannen startet i forbindelse med tørketrommelen, der også tøy liggende oppå tørketrommel tok fyr.

"Brannen har startet i en tørketrommel. Sammen med vaskemaskin og komfyr er dette den mest hyppige brannårsaken. Jeg vil advare på det sterkeste mot å bruke disse tre apparatene mens man sover eller er ute", sier brannmester Trond Busterud i Kristiansandsregionen brann og redning. (utdrag fra fvn.no)

Gårsdagens hendelse viser at prosjektet brannsikring av Posebyen er veldig viktig. I mange tilfeller vil en tidlig varsling redde liv dersom en hendelse oppstår.

Tabellen under viser antall boligbranner ulike elektriske apparater og komponenter har vært involvert i som brannkilde, i perioden 2004-2008.

 

Brannkilde involvert Antall branner 2004-2008
Komfyrer, kokeplater o.l 817
Ledninger, kabler 151
Glødelampe med utstyr 143
Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner 129
Radio/TV-mottakere, musikkinstrumenter 100
Stikkontaktmateriell 91
Andre apparater 82
Annet belysningsutstyr 81
Panel-/gjennomstrømningsovner 81
Tørketromler, tørkeskap 76
Koblingsbokser/klemmer 67
Kjøle-/fryseapparater 63
Sikringsmateriell 62
Stråle/reflektorovner 50
Annet utstyr 50
Annet installasjonsmateriell 48
Varmeputer/-tepper o.l 45
Lysrør med utstyr 26
Varmtvannsberedere o.l 26
Vifteovner 25
Batteriladere/-eliminatorer o.l 24
Brytere 23
Div. varmesystemer (varmefolie, kabler) 20
Hurtigkokere, kaffetraktere o.l 19
Olje/gassfyringsutstyr 19
Rengjøringsapparater, støvsugere o.l 16
Kontorapparater (skrivemaskin, kopimaskin, pc) 14
Brødristere, varmeplater o.l 13
Andre tørkeapparater (hårtørker, skotørkere) 10
Mikrobølgeovner 8
Motordrevet verktøy 7
Strykeapparater 4
Elektrisk utstyr for kjøretøy 3


Komfyrer og kokeplater troner altså suverent på topp som brannkilde i boligbranner med el-relatert brannårsak. Over 800 boligbranner startet på komfyren i femårsperioden 2004-2008.

Kilde: DSB

Link til reportasje om brann i posebyen i fædrelandsvennen her.

Link til gammel artikkel om brannsikring i Posebyen her. (NRK Sørlandet) 

 

Del