15. september 2023

Velkommen til Åpen brannstasjon

Vi ønsker små og store velkommen til å besøke våre brannstasjoner i Kristiansand, Søgne, Vennesla og Lillesand den 23. september fra kl. 11.00 - 14.00

Det blir mulighet til å se på brannbiler og vognhallen eller ta en tur opp i stigebilen/liften. Det blir blant annet salg av mat og drikke, kunnskapsløype med premier og spyling med brannslange. Program vil variere litt fra stasjon til stasjon.

Bjørnisbesøk i Søgne og Kristiansand!

Brannbamsen Bjørnis kommer på besøk til stasjonen i Søgne kl. 11.30 og til Kristiansand kl. 13.00. Da vil det blir mulighet til å hilse på, og kanskje ta et bilde med bamsen.

Velkommen skal dere være! 

 

NB: Det blir ikke mulighet for parkering rundt og på stasjonene denne dagen, derfor oppfordrer vi til å ta i bruk andre transportmulighet. Vær oppmerksom på å ikke blokkere brannbilers utrykningsmuligheter.

Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38 over hele landet som en del av den nasjonale Brannvernuka. Tidspunktet er ikke tilfeldig – høsten markerer nemlig inngangen til en tid på året da antallet boligbranner vanligvis øker fordi vi bruker mer strøm og levende lys. Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. Les mer om Brannvernuka her