05. juli 2021

Vi søker tre nye brannforebyggere til vår boligavdeling

Boligavdelingen jobber risikobasert og målrettet mot ildsteder og skorsteiner i privat- og fritidsboliger i hele regionen.

Vi søker nå tre nye brannforebyggere til vår boligavdeling, som skal være på å trygge brannsikkerheten til innbyggerne i vår region.

Som brannforebygger jobber man for å hindre brann og minske konsekvenser av brann gjennom tilsyn- og servicearbeid i privat- og fritidsboliger, samt gjennom informasjons- og motivasjonsarbeid mot innbyggerne i regionen.

Som brannforebygger vil din spisskompetanse være innen brannfysikk, fyringsteknikk, ildsted, skorstein, og generelle brannforebyggende tiltak i bolig.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner her.