14. april 2020

Brannvesenet advarer mot svindlere

En mann har utgitt seg for å være fra brannvesenet med hensikt om å komme seg inn i boliger. Nå advarer brannvesenet mot å slippe inn personer som kommer uanmeldt på døren.

- Vi har blitt varslet om personer som utgir seg for å være fra oss og ønsker å kontrollere brannsikkerheten hjemme hos folk, sier leder for brannforebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen. Dette er dessverre noe som skjer med jevne mellomrom og vi ønsker å gjøre innbyggerne våre oppmerksomme på at det forekommer, forklarer han. I et tilfelle ble en kvinne i Vennesla kontaktet via telefon hvor personen utga seg for å drive med brannsikring for kommunen. Han ville avtale tid for et hjemmebesøk slik at man kunne gå igjennom brannslukningsapparater og lignende. Kvinnen fattet mistanke og kontaktet kommunen som kunne bekrefte at det ikke stemte. Men oftest kommer svindlerne uanmeldt på døren uten å ringe først.

"Brannvesenet fraråder å slippe inn personer uten uniform og gyldig legitimasjon som vil komme inn i boligen og opplyser at boligkontroller og feiing alltid blir varslet på forhånd, og at ansatte alltid er uniformert og bærer lett synlig ID-kort."

 

Utfører ikke boligkontroller

I forbindelse med koronaepidemien har Kristiansandsregionen brann og redning midlertidig stoppet arbeidet med boligkontroller og nå kun utfører feiing fra tak for å redusere smitterisikoen. – Får du uventet besøk fra noen som utgir seg for å være fra brannvesenet eller ønsker å sjekke brannsikkerheten hos deg, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet, opplyser Madsen.