Én av tre pårørende frykter brann hos nære eldre

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.
Del

 

Det viser en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening og KLP Skadeforsikring i fjor høst.

- Det er en kjensgjerning at eldre hjemmeboende er mer utsatt for å omkomme i brann enn andre. Derfor er det så viktig at alle engasjerer seg, ikke minst de pårørende som står de gamle nærmest. Familiemedlemmer kjenner ofte best til hvilke utfordringer de gamle har til daglig, sier adm. direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. 

Brannvernforeningen og KLP etablerer nå kampanjen «Bry deg før det brenner», som har til hensikt å engasjere flere pårørende til å ta grep for å styrke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre.

Engasjerte brannvesen

27 brannvesen over hele landet vil gjennomføre informasjonsaktiviteter rettet mot pårørende i andre halvdel av mai. Mange vil ha stand på kjøpesentre og andre steder hvor mye folk samles. Hensikten med «Bry deg før det brenner» er å motivere og aktivisere pårørende. Det skal skje ved at de får informasjon om brannfarene som eldre er utsatt for, og hvilke forebyggende tiltak som er aktuelle. Med slik kunnskap kan pårørende med forholdsvis enkle grep bidra til økt brannsikkerhet hjemme hos sine eldre.

- Vi synes dette er et viktig budskap å spre. Dersom pårørende har brannsikkerheten i bakhodet ved besøk hos de eldre, bør det også falle naturlig å ta en enkel sikkerhetssjekk ved jevne mellomrom, sier branningeniør Kristin Elisabeth Næss Pettersen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) IKS.

- Blant enkle tiltak som de pårørende kan bidra med, er batteriskifte og jevnlig testing av røykvarslere. De pårørende bør også sjekke at boligen har slokkeutstyr, og at dette faktisk kan betjenes av beboer.  Anskaffelse av komfyrvakt er et annet tiltak som pårørende bør vurdere, anbefaler Næss Pettersen

- Bry deg

Elin Evjen, direktør for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring, mener at det er viktig at KLP bidrar til et tryggere samfunn.

- I samarbeid med gode krefter i samfunnet og den enkelte kommune har vi særlig fokus på brannsikkerhet. Pårørendeprosjektet angår oss alle. Flere og flere eldre blir boende hjemme lengre. Og for å føle seg trygg er det viktig å snakke om brannsikkerhet, og å gjøre enkle grep for de man er glad i, sier hun.

Noen små grep kan redde liv:

 • Bytt batteri i røykvarsleren ved behov
 • Test at røykvarsleren fungerer, og vurder behovet for en spesialvarsler
 • Flytt på eller fjern møbler som står i veien for rømningsveier
 • Diskuter en rømningsplan for den det gjelder
 • Kjøp inn alternativt slokkeutstyr (f.eks. brannteppe, slokkespray eller lignende)
 • Installer en komfyrvakt, eller få en elektriker til å gjøre dette
 • Diskuter brannfaren ved bruk av komfyren
 • Fjern farlige kilder til opptenning i peis og vedovn
 • Skaff til veie tennbriketter/tennposer
 • Kontakt en el-kontrollør som sjekker om alt det elektriske er i stand
 • Fjern støv fra el-apparater
 • Anskaff flammeløse stearinlys
 • Fjern brennbar pynt fra mulige antennelseskilder
 • Anskaff et røykeforkle hvis den det gjelder røyker
 • Diskuter faren ved å røyke på sengen

Se også: www.facebook.com/brydegfordetbrenner

 

Kontaktpersoner for pressen:

Kristin Elisabeth Næss Pettersen, branningeniør i KBR                           Tlf: 476 84 724

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening                     Tlf: 977 59 029

Elin Evjen, Direktør for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring                Tlf: 995  36 346

Del