Registering av sanert oljetank

(BÅDE FJERNET OG FYLT/SIKREDE TANKER)

Dato (arbeid utført): (dd.mm.åååå)  
Innsender, navn/firma: *
Innsender epost/firmaepost: *
Adresse (arbeid utført): *
Gnr/bnr (arbeid utført):  / 
Sanert tank:

*
Dokumentasjon vedlagt:

*

Kommentarfelt:
(tanktype/størrelse, hvem som gjør hva hvis delt arbeid, tankeiers navn etc.)

Fyll inn alle data merket med rød stjerne.
HUSK:
Legge ved dokumentasjon (ta bilder under arbeidet, vektkvittering fra godkjent mottak for levering av tank, faktura fra firma som har utført jobb etc).
Ta kontakt ved problemer med elektronisk innsending.


  Last opp vedlegg  
 
  Før du sender meldingen  

Hvorfor vi bruker Recaptcha

Vi må vite at du er et menneske og ikke et program av den typen som oversvømmer internett og skaper mailspam og andre ubehageligheter.

Skriv de tegnene du ser i bildet som et sammenhengende ord før du sender meldingen din.
(Andre gode grunner)
 Dersom du har problemer med å lese tegnene, klikk den lille oppfriskingsknappen i det røde feltet.
Ferdig utfylt skjema sendes inn elektronisk ved å trykke knappen Send.
Det blir kvittert med kopi av meldingen til oppgitt epostadresse.
Blank as